Etiketovací stroje a aplikátory etiket UNICODE AG

Průmyslové tiskárny Godex s aplikačním ramenem nebo s pneumatickým pístem s podtlakovou aplikační hlavou

Specifikace aplikátorů AG

  • šíře etiket: minimálně 20 mm, maximálně 110 mm
  • délka etiket: minimálně 20 mm, maximálně 250 mm
  • průměr návinu etiket: maximálně 200 mm, s externím odvíječem maximálně 280 mm
  • aplikátor je vhodný pro nanášení etiket na rovnou plochu
  • rychlost aplikace (AG-2000): maximálně 250 mm/s
  • četnost aplikace (AG-3000T): maximálně 20 ks/min
  • zdvih pístu (AG-3000T): maximálně 170 mm pod desku, volitelně lze až 370 mm pod desku

AG-2000

Aplikátor AG-2000 s integrovanou tiskárnou Godex EZ-2000 nebo Godex ZX-1000 potiskuje a nanáší samolepící etikety na shodné předměty pohybující se konstantní rychlostí. Aplikace etikety se děje ve směru pohybu značeného předmětu na horní nebo pravou boční stranu. Aplikační rameno se zabudovaným ventilátorem umožní aplikovat etikety vyšší nebo shodnou rychlostí s rychlostí tiskárny. Toto řešení je vhodné pro aplikaci na rovné plochy, kde se nevyžaduje vysoká přesnost nanášení etiket.

AG-3000T

Aplikátor AG-3000T je vybaven integrovanou tiskárnou Godex ZX-1000, pneumatickým pístem s podtlakovou aplikační hlavou. Aplikace etikety na stojící předměty se provede kontaktně pohybem pneumatického pístu. Při vybavení zakázkovou aplikační hlavou s rolnou jej lze použít i pro aplikaci na pohybující se předměty.

  • AG2000T s Godex EZ-2350i
  • AG3000T
  • AG2000 ventilator