Systémy čárových kódů

Jsme distributorem datových terminálů, pro které nastavujeme uživatelské aplikace v programovém generátoru, programujeme zakázkové aplikace a integrujeme je do informačního systému zákazníka. Zajišťujeme komplexní řešení evidence majetku, evidence skladu, evidence výbušnin, evidence tlakových nádob a vytváříme zakázkové systémy čárových kódů dle požadavků zákazníka.

Společnost UNICODE MD je distributorem přenosných terminálů CPT, pro které zabezpečuje nastavení uživatelských aplikací v programovém generátoru, naprogramování zakázkových aplikací ve vývojovém prostředí jazyka C a integraci do informačních systémů zákazníků. Společnost zprostředkovává prodej skladových modulů ekonomického systému Cézar a softwaru pro inventarizaci majetku EMA, které jsou součástí jednotlivých systémů čárových kódů, tj. evidence majetku, evidence skladu, evidence tlakových nádob, evidence výbušnin a další zakázkové systémy.

Evidence majetku slouží pro inventarizaci majetku. Součástí dodávky systému je termotransferová tiskárna etiket, přenosný datový terminál, polyetylenové etikety a TTR barvicí páska, programové vybavení pro komunikaci s evidenčním programem (IRES, IRAP, EMA a jiné) a software Evidence majetku do PC.

Evidence skladu slouží k identifikaci zásob čárovým kódem. Součástí dodávky je termotransferová tiskárna etiket, přenosný datový terminál, programové vybavení pro komunikaci s uživatelským programem skladové evidence (dále jen skladový program), samolepící etikety a TTR barvicí páska. Dále nabízíme moduly ekonomického softwaru Cézar určené pro správu skladu, objednávek a komunikaci s datovým terminálem.