Evidence skladu

Naše řešení systému EVIDENCE SKLADU je založeno na identifikaci zásob čárovým kódem. Součástí kompletního balíčku je tiskárna čárových kódů, datový terminál se zabudovaným snímačem čárových kódů, program pro komunikaci s uživatelským programem skladové evidence. Nabízíme i ekonomický software Cézar pro správu skladu, objednávek a komunikaci s datovým terminálem.

Systém Evidence skladu je postaven na identifikaci zásob (materiál, výrobky, zboží) čárovým kódem. Součástí dodávky je tiskárna čárových kódů, přenosné terminály se zabudovaným snímačem čárových kódů, programové vybavení pro komunikaci s uživatelským programem skladové evidence (dále jen skladový program). V případě zájmu zákazníka, je možné dodat moduly ekonomického softwaru Cézar určené pro správu skladu, objednávek a komunikaci s datovým terminálem.

Identifikace čárovým kódem

Odběratel využívá při skladových operacích identifikaci čárovým kódem. Část zásob je čárovým kódem označena již při dodání od dodavatelů. Takovéto zboží může být při příjmu na sklad zaevidováno s využitím ručního nebo přenosného snímače. Zboží neoznačené čárovým kódem bude při příjmu doznačeno samolepícími etiketami s čárovým kódem, které budou vytištěny na termotransferové tiskárně.

Ekonomický software Cézar

Software Cézar G3 je systém s plně grafickým rozhraním Windows. Generace G3 je určena pro menší až středně veliké společnosti. Podporuje nejmodernější technologie a formy komunikace se zákazníky při minimální náročnosti na hardware, instalaci a údržbu.

Termotransferová tiskárna etiket

Pro potřeby průběžného dotisku a značení etiket s čárovým kódem se použijí termotransferové tiskárny Godex řady G500 či průmyslové tiskárny řady EZ-2050i, popř. ZX1000 s dotykovým ovládacím panelem. Tisk etiket na tiskárně bude možné zvolit ve skladovém programu při příjmu na sklad nebo ve skladovým kartách. K tiskárně je dodán i samostatný program na návrh a tisk etiket, který umožní tisk libovolných etiket mimo skladový program. Skladové operace (příjem, výdej, převod, inventura) se provádí s pomocí přenosných terminálů čárového kódu.

Přenosný datový terminál

Ze skladového programu se přenese do přenosného terminálu CPT-8200 či odolnějšího CPT-8600 aktuální soubor číselníku (materiálu, výrobků, zboží), případně soubor objednávek. Na terminálu se zvolí příslušná operace (příjem, výdej, převod, inventura). Do terminálu se pořizují data sejmutím čárového kódu a zadáním množství či nákupní ceny v případě příjmu na sklad. Terminál zvukově i obrazově (na displeji) oznámí, zda sejmutý kód je či není v číselníku, objednávce. Pokud je, na displeji se objeví název, eventuálně objednané množství a dosud vydané množství. Pořízená data se přenesou do skladového programu na počítači, kde jsou jednotlivé skladové operace zaznamenány a dokončeny. Následně dochází k vytištění příslušného dokladu.

Komunikace datového terminálu s počítačem

Přenosný datový terminál komunikuje s počítačem standardně přes komunikační a nabíjecí adaptér (USB nebo RS 232). Pokud je terminál vybaven WiFi modulem, může komunikovat s pracovní stanicí bezdrátově po WiFi síti. GPS modul zajišťuje bezdrátovou komunikaci s pracovní stanicí přes internetové připojení. Bezdrátová komunikace je efektivní především při omezeném přístupu k pracovnímu počítači z provozních či bezpečnostních důvodů (odloučený sklad, noční provoz a jiné).