Zakázkové systémy

Naše společnost vytváří zakázkové systémy dle konkrétních požadavků zákazníka. Již jsme spolupracovali na Evidenci výbušnin, Evidenci tlakových lahví atd. Vytváříme Skladové evidence, Majetkové evidence do stávajícího softwaru zákazníka.

Naše společnost se již řadu let věnuje vytváření zakázkových programů do datových terminálů propojených s PC. Vytváříme programy na Evidenci majetku, Evidenci skladu, Evidenci výbušnin, Evidenci tlakových nádob, Evidenci kontejnerů aj. Software jsme schopni integrovat do Vašeho stávajícího ekonomického programu v PC, či Vám navrhnout nový, popřípadě dohodnout koupi u některého z partnerů.

Postup

1. Na základě Vaší poptávky Vás nejdříve telefonicky kontaktujeme a optáme se na základní informace (na Váš stávající ekonomický software, množství evidovaných položek, číselníky, typ čárového kódu, etiket aj.) a požadavky k systému.

2. Osobně navštívíme Vaše pracoviště, zjistíme dodatečné podmínky. Podáme Vám základní informace o možném řešení.

3. Na základě Vaší objednávky provede programátor analýzu poptávaného systému. Analýza zahrnuje popis Vašich požadavků, připomínek, navrhovaného řešení, popis funkcí datového terminálu, popis připojení k PC, popis prohlížení a úprav jednotlivých dat, popis měsíční uzávěrky, popis tisku čárových kódů. Je možné zahrnout i export a import dat. V analýze je zohledněna i cenová kalkulace vč. předběžného termínu dodání.

4. Po sjednané době je Vám dodána objednaná technika (nejčastěji mobilní datový terminál, tiskárna čárových kódů, etikety, TTR pásky) a "na míru" vytvořený software. Proběhne zaškolení obsluhy systému. Dořeší se případné další požadavky k úpravě.

zakázková evidence skladu

Nejčastěji vytváříme skladové evidence "na míru" zákazníkovi do již zavedeného ekonomického softwaru zákazníka (Cézar, Pohoda, K2 aj.). Zajišťujeme import a export dat, vytvoříme mobilní skladový systém do datového terminálu, který spolupracuje se stávajícím ekonomickým softwarem v PC. Dále je schopen vyhodnotit aktuální situaci na skladě na základě načtení čárových kódů produktů a porovnání s databází vloženou do terminálu. Informace jsou následně přeneseny (díky komunikačním filtrům) do PC softwaru, vyhodnoceny a uloženy do ekonomického programu. Na základě nalezených informací lze provést uzávěrku, vytisknout tabulky.

Kromě zakázkového softwaru jsme schopni Vám dodat i: stolní či průmyslovou tiskárnu čárových kódů Godex (nejčastěji G500), mobilní datový terminál CipherLab (CPT-8200, CPT-8600 aj.), spotřební materiál (etikety, TTR pásky), různé navíječe etiket či podavače etiket, aplikační kleště atd.

speciální evidence

Evidence kontejnerů s oblečením - Evidence výběru pytlů z kontejnerů pomocí mobilního datového terminálu, evidence těchto dat v PC s možností zobrazení data a jejich statistik. Přičemž mobilní datový terminál je celou dobu umístěn v kabině řidiče. Výsledná měsíční uzávěrka sloučí záznamy z vybraného měsíce dle jednotlivých kontejnerů, přičemž dostupná informace pro každý kontejner je počet vyjmutých pytlů v konkrétním měsíci.

Evidence tlakových láhví - Evidence předávaných tlakových láhví k a od zákazníků obchodními zástupci. Zákazníci mohou být i noví. Tlakové láhve se evidují dle jejich čárové kódu, přičemž se jedná o plněné láhve, kde 1 láhev (tzn. 1 čárový kód) se vyskytuje opakovaně. Evidence je založena na online řešení přes načtení čárových kódů mobilními datovými terminály a jejich online synchronizací s databází tlakových láhví.

Evidence výbušnin - Evidence dohledatelnosti výrobních čísel jednotlivých výbušnin, vč. oděratele. Vytvoření tiskových tabulek jednotlivých evidenčních položek.