Etiketovací zařízení, aplikační systémy

Firma UNICODE MD je výrobcem komplexních etiketovacích zařízení a systémů, které integruje do plnících, balících a výrobních linek zákazníků.

Součástí dodávky etiketovacích zařízení jsou automatické aplikátory, držáky uchycení, nosné konstrukce, dopravníky, zásobníky, akumulační stoly, separátory, karuselové podavače, fixační, rovnací, roztáčecí či domačkávací moduly, atd.

Podstatnou součástí etiketovacího systému je komunikace mezi řídícím modulem etiketovacího zařízení a řídícím modulem nadřízené výrobní linky.

Integrace do nařízené linky a komunikace mezi řídícími moduly se přizpůsobhjí potřebám zákazníka.