Etiketování balených výrobků (pytlů, sáčků, ...)

Etiketovací stroj pro nanášení etiket na horní nebo spodní stranu výrobku, který nemá pevný obal. Integrace za balící linky a plnící stroje.

Etiketování balených výrobků je aplikační systém určený pro automatickou aplikaci na horní nebo spodní stranu výrobku, který nemá pevný obal (pytlík, sáček…). Součástí zařízení je konstrukce s dopravníkem, aktivní rovnací modul, aplikátor Unicode L nebo Unicode TL s pevnou nebo pneumaticky sklopnou aplikační hranou. Zařízení může být zaintegrováno za balící linku. V případě integrace za vícečetnou baličku může být předřazeno rozřazovací zařízení, které seřadí výrobky do 1 řady.

Základní parametry

 • Maximální šíře etikety: až 220 mm
 • Maximální délka etikety: 300 mm
 • Maximální rychlost: až 30 m/min
 • Maximální průměr návinu: 280 mm

Základní provedení dle rovnání výrobků

 • Bez rovnání nebo s pasivními hradítky
 • S rovnáním pomocí aktivního bočního pásu
 • S rovnáním pomocí zakázkového pneumatického rovnacího modulu
 • Seřazení do 1 řady pomocí rozřazovacího zařízení

Aplikační systém etiketování balených výrobků

 • Aplikační systém je určen pro automatickou aplikaci etiket na horní nebo spodní stranu výrobků bez pevného obalu (pytlíky, sáčky, zafóliované výrobky…)
 • Výrobky vkládá obsluha do řady za sebou na dopravník nebo jsou nabírány z výstupu balícího stroje
 • Pokud na výstupu z baličky je několik výrobků vedle sebe, předřadí se před aplikační systém rozřazovací zařízení, které seřadí výrobky do 1 řady za sebe
 • Podle tvaru výrobků je použito vhodné rovnací zařízení (pasivní hradítka, aktivní boční pás, aktivní pneumatický rovnací modul), které srovná výrobky před vlastní aplikací
 • Aplikace horních etiket probíhá za pohybu aplikátorem s pneumaticky sklopnou aplikační hranou
 • Aplikace spodní etikety probíhá za pohybu aplikátorem s pevnou aplikační hranou umístěnou v mezeře mezi oddělenými pásy dopravníku
 • Aplikační jednotka se sklopnou aplikační hlavou
 • sklopna hrana